REGULAMIN PRZYJĘĆ URODZINOWYCH W MINIŚWIAT SOPOT

1. Przyjęcia urodzinowe organizowane przez Mini Świat Sopot odbywają się w budynku przy Al. Niepodległości 642  

2. Przyjęcie urodzinowe jest imprezą zamkniętą na wyłączność dla zaproszonych gości.

3. Wstęp na przyjęcie mają wyłącznie osoby zaopatrzone w duży uśmiech i odpowiednią dawkę humoru 🙂

4. Przyjęcia organizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:00 – 19:00; W soboty i niedziele w godzinach od 10:00-12:00 lub od 17:00-19:00. Są to godziny preferowane .

5. Czas trwania przyjęcia wynosi 2 godziny, z  możliwością przedłużenia. Cennik dostępny jest na stronie internetowej: www.sopot.miniswiat.pl

W święta obowiązują ceny weekendowe.

6. Na przyjęcie można przyjść 15 min wcześniej. Po przyjęciu zapewnione jest 15 minut na opuszczenie lokalu. Jeżeli czas ten zostanie przekroczony, automatycznie doliczona zostanie opłata 50 zł za każde rozpoczęte 15 min.

7. Przyjęcie organizowane jest dla 11 dzieci, za każde kolejne dziecko uczestniczące w przyjęciu, doliczana jest opłata dodatkowa
w wysokości 30 zł. 

8. Dla przyjęć, w których ilość dzieci przekracza 10, animator co najmniej na 1 godzinę jest obligatoryjny. Wyjątek stanowią przyjęcia dla dzieci do lat 3. 
Jeżeli w przyjęciu uczestniczy więcej niż 12 dzieci, wymaganych jest 2 animatorów. W przypadku gdy dzieci jest więcej niż 12, a zamówiono tylko jednego animatora, animator doliczy dodatkową opłatę do każde dziecko powyżej 12 w wysokości 10 zł. Dla przyjęć z dwójką animatorów wymagana jest pełna, dwugodzinna animacja.

9. Podczas przyjęcia do pełnej dyspozycji pozostaje Strefa Rodzica oraz Strefa Kawiarni. Zamówienia dokonane w kawiarni stanowią dodatkowy koszt.

10. Organizatorzy przyjęcia mogą wybrać  poczęstunek dla rodziców z oferty dodatkowej . Mogą natomiast przynieść swój tort. Jednocześnie ponoszą odpowiedzialność za jakość wyrobu.

11. Jeżeli chodzi o napoje, preferujemy korzystanie z napojów dostępnych w naszej kawiarni.

12. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w Strefie urodzinowej. Do Strefy Zabawy zabrania się wnoszenia napojów i jedzenia. 

11. Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia ilości gości najpóźniej na 3 dni przed przyjęciem urodzinowym.

12. Decydując się na skorzystanie z oferty dodatkowej, należy nas o tym poinformować z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

13. W czasie przyjęcia urodzinowego obowiązuje Regulamin Mini Świata, dostępny na stronie internetowej www.sopot.miniswiat.pl oraz w lokalu

14. W czasie przyjęcia pełną odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice i opiekunowie.

16. Zamawiający przyjęcie jest odpowiedzialny za zaproszonych gości i pozostaje na sali zabaw w trakcie przyjęcia.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas imprezy

18. Za szkody wyrządzone przez uczestników przyjęcia odpowiada osoba podpisująca Umowę .

15. W cenę przyjęcia wliczony jest pełen poczęstunek wraz z napojami dla dzieci oraz zaproszenia. Zaproszenia są do odebrania w Mini Świecie w godzinach otwarcia.

16. Zaliczka na przyjęcie urodzinowe wynosi 200 zł i należy ją wpłacić w terminie do 3 dni roboczych od daty rezerwacji. W przypadku odwołania przyjęcia jest bezzwrotna. W przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych jest możliwość przeniesienia terminu na inny dostępny.

17. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

18. Mini Świat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez klientów. Można próbować je odnaleźć w naszej Szufladzie Rzeczy Znalezionych.

19. Całkowite rozliczenie następuje po zakończeniu przyjęcia.