Regulamin

 1. Mini Świat jest miejscem zabaw, z którego mogą korzystać dzieci do szóstego roku życia.
 2. Przed wejściem do Strefy Zabawy rodzice lub opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3. Mini Świat otwarty jest codziennie od godziny 10:00 do 19:00 z wyjątkiem poniedziałku. Tego dnia Mini Świat czynny jest od godziny 12:00 do 19:00.
 4. Podczas przyjęć urodzinowych Mini Świat jest zamknięty na wyłączność dla zaproszonych gości.
 5. Aktualne godziny otwarcia, uwzględniające przyjęcia urodzinowe, dostępne są zawsze na stronie internetowej www.sopot.miniswiat.pl  lub na funpage’u na Facebook.pl
 6. Na terenie Mini Świata dzieci przebywają wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność .
 7. Wstęp dla rodziców i opiekunów towarzyszących dzieciom jest bezpłatny.
 8. Opłata za wejście dotyczy każdego dziecka przebywającego w Strefie Zabawy. Cennik dostępny jest w Mini Świecie oraz na stronie internetowej www.sopot.miniswiat.pl
 9. Dzieciom poniżej pierwszego roku życia przysługuje 50% zniżki.
 10. Dzieci oraz rodzice lub opiekunowie mogą przebywać w Strefie Zabawy wyłącznie w skarpetkach, są oni również zobligowani do pozostawienia obuwia w przeznaczonych do tego szafkach, znajdujących się przy wejściu na Strefę Zabawy.
 11. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 12. Uprzejmie prosimy o nie wnoszenie zabawek na teren kawiarni.
 13. Rodzice i opiekunowie proszeni są o dopilnowanie dzieci, aby po skończonej zabawie pozostawiły po sobie porządek.
 14. Za zniszczenia dokonane przez dzieci, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 15. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić recepcji.
 16. Na terenie Mini Świata obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów.
 17. Spożywanie posiłków i napojów możliwe jest wyłącznie w Strefie Kawiarni.
 18. Zasady organizowania przyjęć urodzinowych określone są w osobnym Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej www.sopot.miniswiat.pl
 19. Mini Świat nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na jego terenie.
 20. W trosce o zdrowie wszystkich osób odwiedzających Mini Świat, zabrania się przebywania na jego terenie dzieciom, rodzicom lub opiekunom, będących nosicielami chorób zakaźnych i infekcji wirusowych.

Serdeczne podziękowania za wsparcie i zrozumienie, Zespół Mini Świata.